sobota 23. marca 2013

Ľudská bytosť je mňamky

Hŕstka ľudí v známej histórii si kládla otázku po podstate človeka. Odpovede i spôsoby skúmania jednotlivcov sa rôznia. Jedna vetva vychádza z reflexie seba samého, definuje sa ako tvora mysliaceho, schopného reflektovať vlastnú reflexiu a mnohokrát káže o akejsi zázračnej duši. Druhá skupina sa pozerá na človeka zvonka a redukuje ho na hmotu či DNA, hovorí o ňom ako o super inteligentnom sebaregulujúcom systéme alebo ako o vzpriamenom dvojnohom živočíchovi, ktorý je schopný úchopu.

Jestvuje i iný prístup - tak trochu milší - v ktorom človek je tým, čím sa javí byť v interakciách s druhými, a je práve tým, čím je v očiach týchto druhých. Pohľadom skrz ich okuliare sa človek stáva k životu potrebným prameňom vody pre rastlinu v záhrade, ranným dodávateľom krmiva pre sliepky, ktorý sa jedného dňa premení na posledný vnímaný predmet - vražednú zbraň, alebo nekonečnou studňou potravy pre zúfalého a hladného komára.

Človek ako potravaLiteratúra: Merleau-Ponty, Maurice. Svět vnímání. Praha: OIKOYMENH, 2008.

utorok 19. marca 2013

Beštializácia človeka a iné rozprávky

"Fenomén humanismu si dnes zasluhuje pozornost především proto, že nás – ať již jakkoli zastřeně a ostýchavě – upomíná, že na člověka vyspělé kultury si ustavičně činí nárok dvě vzdělávací síly současně; kvůli jednoduchosti je zde budeme nazývat omezující vlivy a vlivy, které zbavují zábran. K humanistickému krédu patří přesvědčení, že lidé jsou „ovlivněná zvířata“ a že je proto nezbytné, aby se jim dostalo správného druhu ovlivnění. Etiketa humanismu s falešnou nevinností připomíná nekonečnou bitvu o člověka, která se vede jako zápas mezi tendencí k bestializaci a tendencí ke zkrocení.

... Pokud jde o bestializační vlivy, instalovali Římané nejdokonalejší masově mediální síť starého světa v podobě svých amfiteátrů, vydrážděných zvířat, bojových her na život a na smrt a popravčích inscenací. ... Antický humanismus pochopíme pouze tehdy, když mu porozumíme také jako stranictví v mediálním konfliktu – to znamená jako odporu knihy proti amfiteátru a jako opozici polidšťující, trpělivé, k rozjímání vedoucí filosofické četby proti odlidštěnému, netrpělivě vybuchujícímu víru senzací a opojenosti na stadionech. To, co vzdělaní Římané nazývali humanitas, by bylo nemyslitelné bez požadavku abstinence od masové kultury v divadlech hrůzy. Když se někdy sám humanista omylem zamíchal do řvoucího davu, pak jen proto, aby zjistil, že i on je člověk a proto může být infikován bestializací. Vracel se z divadla domů pln studu za svou nedobrovolnou účast na nakažlivých senzacích a byl nyní nakloněn uznat, že nic lidského mu není cizí. Avšak tím se říká, že lidskost spočívá v tom, že člověk zvolí k rozvoji vlastní přirozenosti omezující média a rezignuje na ta, která ho zbavují zábran. Smysl této volby prostředků spočívá v tom, že si člověk odvyká své vlastní možné bestialitě a vytváří si odstup mezi sebou a odlidštěnými eskalacemi řvoucí smečky v divadle." Peter Sloterdijk, Pravidla pro lidskou ZOOAnalógia medzi Rímskym amfiteátrom a akčnými filmami dnešnej doby je silnejšia, než by sa mohla na prvý pohľad javiť. Hoc je pravdou, že gladiátori v starovekých arénach boli z biologického hľadiska ľuďmi a krv striekajúca z ich smrteľných rán neobsahovala prímes kečupu narozdiel od životne dôležitej tekutiny akčných hrdinov, v očiach návštevníkov beštiálnej zábavky neboli aktéri boja plnohodnotnými ľuďmi rovnako, ako nimi nie sú súčasné filmové postavy. V oboch prípadoch diváci očami hltajú akčné scény, údery, násilie a smrť, akoby boli niečim zaujímavým. V oboch hľadiskách divadiel zrejme mnohí odvracajú pohľady od miest najkrutejších scén, no napriek tomu sa hier účastnia a fanaticky fandia víťazom.

Sloterdijkov pohľad na človeka uvedený v úryvku mi imponuje vďaka jeho jednoduchosti, všeobecnosti, rozprávkovosti a v konečnom dôsledku i vďaka vtipu, ktorý je primiešaný v jeho opise. Človek ako živočích obsahuje dve dispozície, ktorých podporovaním sa človek stáva divokým alebo skroteným zvieraťom. A filozofia, literatúra či ďalšie intelektuálne, rozum podporujúce zlátaniny jestvujú na povrchu zemskej kôry preto, aby držali divokú časť dvojnohého neoperenca na uzde a tým bránili predpokladanej deštrukcii a katastrofám.

Pri pohľade na konzumnú spoločnosť, ktorá podporuje najmä jednu z uvedených zložiek, pri vízii spoločenstva, v ktorom podmienkou prežitia je mať krátkodobý zisk, pri strachu z možnosti, že jedného dňa tento zisk nebude možné nadobudnúť podporovaním debeštializácie, a pri uvedomení si množstva jestvujúcich techník pre podporu oboch tendencií, dostávam závrať.

Našťastie je Sloterdijk len filozof, aj to kontroverzný, a moje myšlienky, keďže patrím k podobnému druhu, sú pravdepodobne len fantazmagórie, ktoré mi slúžia ako bič proti bezuzdnej záhaľke.
streda 13. marca 2013

Preventívny program stromov


Stromy vedia, že túžba po naplnení nedosiahnuteľných cieľov môže byť príčinou depresie, a tak radšej v rámci preventívneho programu vyznávajú realizmus.